Integrale Geneeskunde

Integrale Geneeskunde maakt gebruik van alle therapeutische mogelijkheden die wetenschappelijk onderbouwd zijn. In diverse wetenschappelijke studies zijn effecten van homeopathische middelen aangetoond, waarmee homeopathie valt onder de Integrale Geneeskunde.

Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden is ontdekt en ontwikkeld door Samuel Hahnemann (1755-1843). Homeopathie stelt zich ten doel om met natuurlijke middelen de eigen geneeskracht zo te stimuleren, dat het gezonde evenwicht hersteld wordt en de klachten verdwijnen. Homeopathie gaat ervan uit dat een ieder van ons inwendige geneeskracht bezit. Helaas komt deze geneeskracht door moeilijke omstandigheden soms zo onder druk te staan, dat het zijn werk niet goed kan doen. Een passend homeopathisch middel, afgestemd op die ene persoon met zijn of haar klachten, kan de geblokkeerde geneeskracht stimuleren het verstoorde evenwicht weer te herstellen. De homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidsprincipe: “Het gelijke geneest het gelijkende” ofwel “Similia similibus curenter”. Dit principe werd door Hahnemann ontdekt en introduceerde een geheel nieuwe visie in de geneeskunde. Deze regel houdt in dat, als een bepaalde stof (plant, dierlijk of mineraal) in een grote dosis bij een gezonde mens een bepaald ziektebeeld kan oproepen, die stof in kleine hoeveelheden kan helpen juist dat ziektebeeld te genezen.

Het consult bestaat uit een uitvoerige anamnese (ziektegeschiedenis) met veel aandacht voor de levensgeschiedenis van de patiënt en het huidige moment. Tevens wordt uw eventuele medicatiegebruik geïnventariseerd. Waar dat relevant kan zijn wordt gericht lichamelijk onderzoek gedaan; soms wordt geadviseerd via de eigen huisarts bloed- of ander onderzoek te laten doen. Tenslotte wordt een samenvatting gegeven vanuit de visie van de Integrale Geneeskunde waarbij indien mogelijk een diagnose wordt gesteld.

Een consult wordt in het algemeen afgesloten met het voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel op recept. Dit kunnen tabletten, druppels of kleine korrels ( zgn. granules of globules) zijn, die in een bepaalde dosis dienen te worden ingenomen. Soms kan het recept bij uw eigen apotheek worden ingeleverd, maar veelal worden de medicijnen besteld bij de Hahnemann apotheek in Heiloo, die de medicijnen dan binnen enkele werkdagen toestuurt aan degene voor wie het recept was uitgeschreven. (Zie voor algemene informatie over homeopathische geneesmiddelen ook: www.Hahnemann.nl). Het is belangrijk dat u eventuele reeds gebruikte reguliere medicatie blijft gebruiken. Homeopathische medicijnen kunnen gerust naast reguliere medicijnen worden gebruikt.