Tarieven

De tarieven voor homeopathische consulten zijn in Nederland niet gebonden aan regelgeving. Tot 2005 werden richtlijnen voor tarieven uitgegeven door de VHAN (thans: Vakgroep Homeopathische Artsen Nederland). Metta Hofstra heeft zich altijd geconformeerd aan deze richtlijnen en daarvan uitgaand ook de huidige tarieven opgesteld:

Huidige tarieven:

Eerste consult ( 1-1,5 uur): €124,00

Vervolgconsult lang ( 30-45 minuten): €62,00

Vervolgconsult kort (15-30 minuten): €31,00

Telefonisch of e-consult (tot 15 minuten): €15,50

Opm. Indien een telefonisch consult dient ter vervanging van een spreekuurconsult en langer duurt dan 15 minuten, gelden de volgende tarieven: 15-30 minuten: €31,00 en 30-45 minuten: €62,00

Herhaalrecept: €15.50

 

Het banknummer van de praktijk is: NL22 ASNB 0781 1335 21.

De vergoeding van de zorgverzekeraar voor homeopathische consulten en geneesmiddelen, valt onder de aanvullende verzekering. Meestal vergoedt de aanvullende verzekering een bepaald maximum bedrag voor alternatieve geneeswijzen, waar ook homeopathie onder valt. Informeert u van tevoren bij uw verzekeraar als u twijfelt over de hoogte van de vergoeding.

Zie voor vergoedingen per verzekeraar ook: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie. Let wel: deze site toont niet alle beschikbare zorgverzekeraars en is geen adviesbureau ten aanzien van zorgverzekeringen.