Medisch advies

Bent u bij de huisarts en misschien ook bij een of meer specialisten geweest, en komt u zo niet verder? Misschien omdat er geen diagnose gesteld kon worden, terwijl u toch wel degelijk k;achten hebt. Of misschien omdat er wel een diagnose is gesteld, maar u twijfelt of dat klopt. Of omdat u wilt weten of er een homeopathische dan wel andersoortige behandeling voor is.

Vanuit meer dan 35 jaar ervaring als arts kan Metta Hofstra u wellicht hierin adviseren, waarbij zij ruim de tijd neemt om alles met u door te nemen. Samen met u zet zij uw klachten op een rij, zoals die zich vanaf het begin tot nu toe aangediend hebben. Ook uw volledige levensverhaal en uw medische voorgeschiedenis komen op belangrijke punten aan de orde. Daarnaast neemt u samen met haar door wat u zelf al gedaan hebt om de klachten te doen verminderen, wat voor reguliere behandeling of therapie u gevolgd hebt, wat de effecten waren. Metta Hofstra doet waar nodig een gericht lichamelijk onderzoek. Dit leidt na een gesprek van 1 tot 1,5 uur tot een samenvatting, voorlopige conclusie en advies.

Het consult kan tot verschillende acties aanleiding zijn. Mogelijk hoefde u alleen maar gerustgesteld te worden of wilde u weten of u op de goede weg bent met uw huidige therapie of aanpak. Het kan ook zijn dat Metta Hofstra u adviseert terug te gaan naar uw behandelend huisarts of specialist en bijvoorbeeld te vragen om een bepaald onderzoek of behandeling die meer licht op de zaak kan werpen; soms kan het zijn dat u geadviseerd wordt naar een andere arts te gaan die gespecialiseerd is in uw klachten. Daarnaast kan een advies voor een verandering in uw leefstijl soms positief werken. U krijgt een brief mee voor uw huisarts of behandelend specialist als u dat wenst, om het advies te onderbouwen.

Tot slot kan het consult worden afgerond met een homeopathisch voorschrift, maar als u daar (nog) niet voor voelt is dat niet noodzakelijk. Homeopathische middelen kunnen over het algemeen goed naast reguliere middelen worden ingezet. Er wordt een afspraak gemaakt over 6-12 weken om te evalueren of u daadwerkelijk baat hebt gehad bij het consult.

Het tarief voor dit adviesconsult is gelijk aan dat voor een homeopathisch consult, mede vanwege de holistische aanpak.